SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA MEKAR KARYA

Ditulis : Rabu, 2018-01-17 - 11:52:41

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA MEKAR KARYA

16 Januari 2018. Warga Mekar karya Hantar Bp.SUTRISNO Kepala Desa Baru Desa Mekar Karya.Serah Terima Jabatan dari pemimpin lama Pj.Kepala desa Mekar karya. BP.BAHRI.AR

MEKAR KARYA